Sänkt förmånsskatt för sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivaren

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande för att tydliggöra hur stor del av premien som är förmånsskattepliktig för den anställde när arbetsgivaren betalar hela premien. Det innebär att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring schablonmässigt kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien.

Sedan den 1 juli 2018 gäller bestämmelser som innebär att förmånen av en sjukvårdsförsäkring som helt och hållet betalas av arbetsgivaren ska värderas till ett belopp som motsvarar ca 70-75 % av premien som arbetsgivaren betalar för försäkring. Om sjukvårdsförsäkringen omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser, vilket de allra flesta försäkringar gör, ska premien dock proportioneras på en skattepliktig och en skattefri del.

Skatteverket konstaterar i sitt ställningstagande att 60 procent av försäkringspremien utgör underlag för beskattning medan 40 procent av premien är en skattefri förmån.

Skatteverkets ställningstagande gäller från och med publiceringen den 10 juni 2019.

Hör av dig till din kontaktperson hos oss om du har ytterligare frågor!