Pensionsskolan om pensioner

Visste du att Sverige var det första landet i världen att införa allmän pension?

Redan 1913 infördes den första allmänna pensionen. Pensionsåldern sattes till 67 år. Medellivslängden var då 56 år för män och 62 år för kvinnor……. Pensionskostnaden blev alltså inte så hög på den tiden. 1976 sänktes pensionsåldern till 65 år och då var medellivslängden 72 år för män och 78 år för kvinnor.

Allmänt om pension

Allmän pension har du rätt till enligt lag, förutsatt att du har bott eller arbetat i Sverige. Den består av inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension, garantipension och tilläggspension. Den allmänna pensionen grundas på alla inkomster du har betalat skatt på. Hit räknas även arbetslöshetsersättning, sjuk eller aktivitetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Du tjänar in allmän pension så länge du har arbetsinkomster, dvs även om du samtidigt tar ut pension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever.

Utöver allmän pension har de flesta som arbetar även tjänstepension via sin arbetsgivare.

Premiepension

Den del av den allmänna pensionen som du själv har möjlighet att påverka. Det gör du genom att bestämma vilka fonder du vill investera i. Det sätts av 2,5 % av din pensionsgrundande inkomst varje år. Du kan även avstå denna del till för förmån för din make/maka.

Inkomstpension

Det sätts av ca 16 % av din inkomst varje år till inkomstpensionen och det ackumulerade värdet räknas upp varje år med inkomstutvecklingen. Värdet på inkomstpensionen kan även justeras via det s k ”balanstalet”, baserat på totala ekonomin i pensionssystemet. Just nu finns det en hel del överskott i pensionssystemet.

Inkomstpensionstillägg

Detta tillägg utbetalas till de som haft en låg inkomst under många år.

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen. Garantipensionen är till för de som haft en liten eller ingen inkomst under livet. Har man bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre.

Tilläggspension

Om du är född mellan 1938-1953 får du en del av din allmänna pension som tilläggspension. Den delen beräknas enligt reglerna i det tidigare ATP systemet.

Tjänstepension

Tjänstepension kan man få utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen. För de flesta svenskar grundas tjänstepensionen på ett kollektivavtal, men den kan även baseras på en individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. ITP-planen är den vanligaste pensionsplanen för privatanställda tjänstemän. Som egen företagare behöver du själv se till att du får en tjänstepension, eller att du kompenserar dig på annat sätt.

Privat pensionsförsäkring

Förr kunde man spara avdragsgillt i privata pensionsförsäkringar. Eftersom det inte är avdragsgillt längre har de flesta gått över till att spara i antingen en kapitalförsäkring eller ett ISK (Investerings Spar Konto).

Löneväxling

Sedan avdragsrätten till privat pensionssparande upphörde, tillåter många arbetsgivare att deras anställda växlar en del av sin lön till ett extra pensionssparande via tjänstepensionen. Detta är bra för de flesta (om man har lön över 44 000 kr/mån) som vill prioritera att förbättra sin pension, oavsett om man planerar att sluta tidigare eller om man vill nå en högre pensionsnivå.