De flesta rådgivare får provision. Inte vi.

Arvode istället
för provision

Att få betalt genom ett arvode som betalas av kunden är grunden för att vi som rådgivare ska kunna ge en riktig och opartisk rådgivning. Vi upphandlar pensioner netto, dvs utan provisioner, för att våra råd inte ska påverkas av att olika försäkringsbolag och fondförvaltare ger olika mycket i provision. Sedan tar vi betalt av våra kunder för det arbete vi kommit överens om att vi ska utföra. Det innebär också att vi bara får betalt för det arbete vi utför, till skillnad från en provision som utbetalas varje år även om man inte erbjuder någon rådgivning. Linder & Partners tar bara betalt för faktiskt utfört arbete.

När det handlar om tjänstepension blir det dessutom i de flesta fall betydligt billigare för kunden att betala arvode. Våra arvoden kan över lång tid summera upp till kanske några tiotusen kronor. Avgifterna i provisionslösningar kan i många fall uppgå till hundratusentals eller miljontals kronor. Det gör en stor skillnad i slutlig pension. Testa att räkna nedan.

Vad tjänar du på nettoupphandling?

10000 kr

45 år

? kr/mån Andra
? kr/mån Linder & Partners
? kr
?

Mer i total pension

Hur beräknas arvodet?

Linder & Partners tar bara betalt för utfört arbete. Normalt är det tre typer av arvoden man betalar:

  • Ett fast arvode för individuell rådgivning till anställda, dvs per genomfört rådgivningstillfälle.
  • Ett fast arvode i kr/år/anställd för löpande service till företaget och dess anställda.
  • Ett löpande timarvode för olika utredningar och upphandlingar för företaget.

Hur betalas arvodet?

Arvodet för våra tjänster betalas i de flesta fall av arbetsgivaren då det är tjänstepensioner vi jobbar med. Men vi har kunder som väljer att de anställda får betala (helt eller delvis) för t ex rådgivning genom premieavdrag eller löneväxling. Vi är flexibla vad gäller finansieringen så länge det inte finns risk att den kan uppfattas påverka vår rådgivning.

Vi har inga egna fonder.

Vi har inte några egna fonder, förvaltningstjänster eller liknande. Det finns flera skäl till det. Dels tycker vi att det redan finns många bra fonder och produkter på marknaden. Men ännu viktigare är att vi inte vill riskera vår objektivitet. Våra kunder ska känna att vi inte har något annat än kundens bästa att tänka på.