Behöver du spara till pensionen?

Börja med att kontrollera om du verkligen behöver spara extra till pensionen. Gör en prognos, antingen på vår internettjänst eller på Minpension.se, och se ungefär vilken pension du kan räkna med att få, från den tidpunkt du vill sluta arbeta. Den kanske räcker gott och väl. Tänk på att om du har många år kvar till pensionen är prognosen mer osäker. Ta hjälp av Linder & Partners om du är osäker.

Hur mycket du ska spara beror på hur mycket pengar du tror att du behöver när du blir gammal och naturligtvis hur mycket pengar du är beredd att avstå från nu.

Sparar du en tusenlapp i månaden  i femton år så kan du kanske få ut en tusenlapp per månad i 20 år när du blir gammal. Ju längre tid du sparar desto större blir avkastningen genom den s k ränta-på-ränta-effekten.