Bör jag vara orolig för börsens utveckling?

Det korta svaret är: Nej, inte för dina pensionspengar. Pensionskapital är ett långsiktigt sparande, som även för en 65-åring skall förvaltas under 20 år. Korta nedgångar på en del av ditt pensionssparande kommer inte påverka pensionens storlek nämnvärt. 

Det långa svaret är:
Vi vet naturligtvis inte om veckans oroligheter bara är början på en längre nedgång eller om ”botten” för denna gång passerat, men vi skall försöka svara på en del av våra kunders funderingar.

På kort sikt lyckas ingen spå om börsen skall gå upp eller ned. Man kan ju inte ens förklara i efterhand vad det var som gjorde att den kraftiga nedgången kom just i måndags och inte för en månad eller vecka sen. Så att agera på kortsiktiga förändringar avråder vi från, vi ser inga som lyckats med detta över tid.

Men vi vill först påminna om ett par saker ang placering av pensionskapital:

Pensionskapital har extremt långa placeringstider, sista pensionskronan skall ju (i snitt) utbetalas vid 88 år. För en nybliven pensionär vid 65 år är det 23 år som delar av kapitalet skall förvaltas. Om ni tänker 23 år tillbaka så är det många kraftiga upp- och nedgångar som inträffat under dessa år. Och samtidigt har det varit svårt att förutse de flesta större förändringar. För en 45-åring är det över 40 års placeringstid, om inte ännu längre eftersom livslängden sannolikt kommer att öka ännu mer.

Du har oftast mer pensionskapital än vad du tänker på. Alla svenskar har ju ett pensionskapital i den statliga Inkomstpensionen, detta är att likna med en lågrisk-placering. Många har dessutom en intjänad ITP2-pension som också kan räknas som en lågriskplacering. Slutligen har många ett pensionskapital i traditionell förvaltning vilket i de flesta fall också är att betrakta som en lågriskplacering.

Det betyder att om du tänker ”hur går det för mitt pensionskapital på 1 mkr som jag har i aktiefonder?” Då bör du ta hänsyn till att du mycket väl kan ha t ex 1,5 mkr i Inkomstpension och 500 tkr i andra lågrisk-placeringar. Dvs du har ett totalt pensionskapital på 3 mkr, varav bara 1 mkr i aktiefonder (hög risk) och 2 mkr i lågrisk. Då har du totalt sett en ganska låg risk (67 % låg risk) på pensionskapitalet. En enkel tumregel är att man bör ha så stor andel låg risk (i %) som man är antal år. Dvs är du 60 år bör du ha ca 60 % låg risk och 40 % hög risk.

Hur skall jag agera nu? Skall jag sälja aktiefonder?

Vi tycker inte att man skall sälja aktiefonder i dagsläget (vi pratar fortfarande om pensionskapital). Fortsätt med din valda strategi, försök inte ”tajma” upp- och nedgångar. På lång sikt kommer aktier att ge bra avkastning.

Är det rätt tidpunkt att köpa högrisk/aktiefonder?

Vi tror inte att man kan hitta exakt ”rätt” tidpunkt att vare sig köpa eller sälja högrisk/aktiefonder. Vi tycker istället att man skall sprida köp av högrisk/aktiefonder över tid eftersom man inte vet när det vänder.

Hur gör ni själva på Linder & Partners?

Vi fortsätter att köpa aktiefonder varje månad för våra pensionsinbetalningar.

Vill du veta mer om hur man skall tänka kring placeringar av pensionskapital?

Läs här: https://www.linderpartners.se/anstallda/om-kapitalforvaltning/

Där skriver vi mer om risk, ”tajming”, vikten av låga avgifter mm.