Dags att sälja?

Efter en lång period (drygt 7 år) med stora uppgångar på aktiemarknaderna är det många som fått riktigt bra avkastning på sitt pensionskapital. Det betyder i många fall att man fått en större andel aktier (av det totala pensionskapitalet) än tidigare. Då kan det vara läge att återställa den fördelning man tidigare valt mellan hög och låg risk, det kallas att rebalansera. Rebalansering innebär alltså att man återställer den fördelning (t ex mellan hög- och lågrisk placeringar) som man fastställt i sin placeringsstrategi när olika delar utvecklas olika. Den innebär att man kommer att sälja aktier när aktiemarknaderna gått upp. Och att man skall köpa aktier när aktiemarknaderna gått ned.

Linder & Partners syn på kapitalförvaltning

 

  • Skapa en placeringsstrategi som utgår från en helhetssyn.
  • Håll dig till din strategi! Både vid låg- och högkonjunktur.
  • Reallokering är viktigt.
  • Avgifternas betydelse är stor!
  • Ränta-på-ränta: världens åttonde underverk!

 

Mer om vår syn på kapitalförvaltning