Går du i pension snart?

Att gå i pension kan vara en stor omställning i livet, dels är det i många fall en del av sin identitet. Man skall dessutom hitta aktiviteter att fylla sin vardag med.  Det är viktigt att planera i god tid innan man går i pension. Det är också viktigt att man har räknat ordentligt, särskilt om man avser att gå i pension tidigt. Enligt en undersökning som pensionsmyndigheten har gjort så är det många som ångrar att de gick så tidigt, framförallt ekonomiskt, men också beroende på livsglädjen.  Det är komplicerat att räkna ut hur man bäst tar ut pensionen. Det är många delar att ta i beaktande. Bl.a. vilka intäkter i form av pensionsutbetalning som behövs för att täcka dina kostnader för det liv du vill leva som aktiv respektive mer passiv pensionär. Vill du ta en jämn utbetalning, eller vill du ha mer i utbetalning de första fem åren t.ex.

Det är en stor fördel du ser till att ha en god överblick över hur mycket pension du får. De flesta av oss har haft flera arbetsgivare. Då är det viktigt att du tar hjälp och ser till att göra en  plan för hur du väljer att ta ut din pension.  En annan viktig fråga är om du vill ha efterlevandeskydd.

Vi på Linder & Partners hjälper dig med rådgivning avseende dina pensioner och försäkringar och vi ger all rådgivning baserat på det som ger dig bästa lösningar enligt dina förutsättningar. Vi har även egna rådgivare som är specialiserade  för dig som har kapital att placera.