ITP 1 får ett lönetak

Idag sätts det av en premie på 30 % av alla lönedelar över ca 45 000 kr/månad i ITP1. Från 2023 införs ett lönetak på 177 500 kr/mån för pensionspremier i ITP1. Att man valt just 177 500 kr beror på att det motsvarar 30 ibb/år vilket är lönetaket i ITP2. En stor skillnad är dock att i ITP1 kommer man att kapa lönen månadsvis. Det betyder att om man får en bonus eller retroaktiv lönehöjning så kan den hamna över gränsen och ingen premie sätts då av på denna del.  Läs mer här

Det är relativt få som berörs men det kan ju få vissa effekter vid just bonus-utbetalningar, det kan för anställda vara fördelaktigare att dessa utbetalas vid fler än ett tillfälle per år. Alternativt sätter företaget ev en extra premie i dessa fall.

Vi vet att många företag ser över hur de skall hantera dessa frågor framöver.