Mycket god avkastning på pensioner i år

Aktiemarknaderna har gått exceptionellt bra under senaste åren och som det ser ut just nu har de stora aktiemarknaderna i Sverige och globalt gått upp 20-25 % bara i år. De flesta svenska småbolagsfonder har gått ännu bättre.

Många av våra kunder (50+) har också traditionell förvaltning (s k Trad) i Skandia, AMF, Alecta och Folksam. Även där har avkastningen varit bra med 8-20 % i år, vilket i förhållande till den låga risken är mycket bra.

Vad händer framåt? Kommer en större nedgång?

Det kommer säkert att komma en större nedgång på aktiemarknaderna, men varför och när och hur mycket har vi ingen aning om. Därför är vårt råd som alltid: Ha rätt risk hela tiden, håll kvar din strategi, försök inte att ”tajma” upp- och nedgångar.

Läs gärna mer HÄR om hur vi tycker att man skall placera sina pensioner. De som följt våra råd har fått exceptionellt bra avkastning under senaste dryga 10 åren, dessutom med låga avgifter.