Ny lägsta ålder för att ta ut pension

Ny lägsta ålder för att ta ut pension

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från 61 år till 62 år. Bakgrunden är att vi lever allt längre och om vi skulle fortsätta gå i pension vid samma ålder som idag så leder det till att den inkomstgrundande pensionen blir lägre. Vi kommer se ytterligare höjningar framåt då lägsta åldern höjs till 63 år 2023 och till 64 år 2026.

Linder & Partners syn på kapitalförvaltning

 

  • Skapa en placeringsstrategi som utgår från en helhetssyn.
  • Håll dig till din strategi! Både vid låg- och högkonjunktur.
  • Reallokering är viktigt.
  • Avgifternas betydelse är stor!
  • Ränta-på-ränta: världens åttonde underverk!

 

Mer om vår syn på kapitalförvaltning