Var det något som gick fel?

Så här gör du om du är missnöjd.

Vårt mål är att ha en hög kundnöjdhet. I det arbetet är det mycket viktigt för oss att vi får veta om det är något i vår service och våra tjänster som du inte är nöjd med. På så sätt kan vi säkerställa att vi löpande håller hög kvalitet i våra tjänster och kundrelationer.

Om du inte kommer överens med din rådgivare hos oss eller tycker att Linder & Partners har gjort fel, vill vi att du skriftligen kontaktar vår klagomålsansvarige (se adress nedan). Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och i vad vi har brustit. Notera gärna i rubriken att det handlar om ett klagomål: det underlättar en snabbare hantering hos oss.

Inkomna klagomål besvaras så snart som möjligt – i de flesta fall inom 14 dagar från mottagandet av klagomålet. Om svarstiden av något skäl blir längre kommer vi att kontakta dig och meddela anledningen till förseningen samt ge besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Om du önskar kan du få vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte blir nöjd med vårt beslut kan du få din sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Det är viktigt att en överklagan av ett beslut sker så snart som möjligt.
By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Klagomålsansvarig hos Linder & Partners AB
Stefan Linder
Gamla Brogatan 27
111 20 Stockholm
stefan.linder@linderpartners.se
070 888 86 58
Kontroll av tillstånd och registrering
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-67 06 70
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Försäkringsgivare för vår ansvarsförsäkring
AIG
Box 3506, 103 69 Stockholm
E-post: flclaimssweden@aig.com
www.aig.com

Övriga kontaktuppgifter
Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumentbankbyran.se

Kommunernas konsumentvägledning
Telefon: Ring din kommun och fråga efter konsumentvägledaren
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se

Allmän domstol
Eftersom Linder & Partners har sitt säte i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms tingsrätt
Telefon: 08-651 650 00
www.stockholmstingsratt.se

Stockholm

Linder & Partners AB
Gamla Brogatan 27
111 20 Stockholm

Tel vx: 08-545 225 50
E-post: info@linderpartners.se

Järvsö

Linder & Partners Pensionsrådgiving AB
Box 58
827 27 Järvsö
Tel vx:08-509 085 68