Vad är ITP 1 och ITP 2?

ITP-planen är ett pensions- och försäkringspaket man har via jobbet, om man är privatanställd tjänsteman på ett företag som har kollektivavtal. I avtalet ingår bland annat ålderspension, sjukförmåner och efterlevandeskydd.

Det finns två olika avtal,  ITP 1 och ITP 2 och normalt har man ITP1 om man är född 1979 eller senare och ITP 2 om man är född 1978 eller tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder. Det finns även företag som, för anställda med högre löner, kan erbjuda alternativa lösningar. Nedan har vi kort sammanfattat de två planerna och vad som är lika respektive skiljer dem åt samt vad man bör göra om man omfattas av respektive plan.

Om man har ITP 1:

  • Är pensionen premiebestämd. Det innebär att premiens storlek är bestämd på förhand.
  • Behöver man göra ett eget individuellt val för att få återbetalnings-/efterlevandeskydd till sin familj.

Om man har ITP 2:

  • Är pensionen förmånsbestämd. Det innebär att pensionens storlek är fastställd (i % av slutlönen i olika löneskikt).
  • Ingår det en förmånsbestämd familjepension på högre lönedelar som kan utbetalas livsvarigt till maka och till barn under 20 år. De flesta tjänar på att avstå från denna och istället få högre egen ålderspension.
  • Behöver man göra ett eget individuellt val för att få ett efterlevandeskydd till din familj (utöver ev förmånsbestämd familjepension ovan)

Lika för ITP1 och ITP2

  • Sjukförmåner
  • Tjänstegruppliv
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Mer information om ITP1 och ITP2 och de individuella val man kan göra hittar du på www.collectum.se. Det finns även bra information på www.avtalat.se.