Rabatter på ITP premien

Alecta framhåller i sin information att pensionsutbetalningarna för förmånsbestämda pensioner har höjts i takt med inflationen ända sedan ITP-planens tillkomst 1960. För 2022 har nu Alectas styrelse beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 2,51 procent vilket  motsvarar inflationen det senaste året.

Beslutet gäller pensioner under utbetalning samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut, och berör totalt 1,6 miljoner personer som omfattas av ITP2. Hör av dig till oss om du vill veta mer.