Så påverkas din pension vid börsnedgång

Bör du oroa dig för din pension efter börsnedgångarna och oron för inflation, höga räntor mm? Vi säger som vi har sagt tidigare. Nej, inte för dina pensionspengar. Pensionskapital är ett långsiktigt sparande, som även för en 65-åring skall förvaltas under många år. Att räntan går upp är positivt för de delar av pensionen där du har låg risk, eftersom avkastningen på räntepapper/räntefonder stiger på lång sikt (även om den kan gå ned på kort sikt).

Korta nedgångar på en del av ditt pensionssparande kommer inte påverka pensionens storlek nämnvärt.

Att försöka agera på kortsiktiga rörelser tror vi är en dålig strategi därför att på kort sikt lyckas ingen spå om börsen skall gå upp eller ned. Senaste tidens kraftiga både upp- och nedgångar visar åter igen att det inte går att förutspå kortsiktiga rörelser. Agerar man kortsiktigt är risken stor att man missar att ta del av den långsiktiga utvecklingen, vilken är uppåt.

Vi rekommenderar därför att alltid, för sitt pensionssparande, agera långsiktigt och behålla sin strategi, den som du sannolikt lagt upp tillsammans med din rådgivare, även vid kortsiktiga händelser.