SEB och Skandia ger extra utdelning

Skandia informerade nyligen sina kunder som sparar i traditionell livförsäkring (trad) att de gör årets fjärde extra utdelning. Denna gång 3 %, vilket gör att det sannolikt blir en total återbäruing i år på drygt 12 %.

Även SEB väljer att ge en engångsutdelning av återbäring, kunderna i ”Nya SEB” trad får 5 % i extra återbäring.

Anledningen till pensionsbolagens extra utdelningar är att stigande börskurser och bra avkastning från andra värdepapper har fyllt portföljerna. Interna regler sätter gränser för hur hög den så kallade konsolideringen får vara. När portföljerna blir för stinna måste pengarna fördelas på kundernas konton.

I takt med att börsen fortsätter uppåt har även andra pensionsbolag höjt återbäringsräntan. Folksam höjde räntan i tjänstepensionen till tolv procent och inom traditionell livförsäkring till nio procent.