Soffliggarfonden är en vinnare med hög risk

Soffliggarfonden (AP7 Såfa) är en vinnarfond med hög risk

2010 gjordes soffligarfonden i PPM om ordentligt och man höjde risken rejält för de alla upp till 55 år genom att man placerade hela kapitalet i aktierfonder, men dessutom ökade man risken med olika instrument så att fondens utveckling blev 1,5 gånger börsens utveckling. Eftersom denna förändring sammanfallit med en exeptionellt god och lång börsuppgång är det få som lyckats förvalta sitt PPM-kapital bättre än soffliggarfonden sedan 2010. De som har fullt intjänande i PPM sedan 1995 har fått totala inbetalningar på ca 190 tkr till PPM, värdet idag för de som haft soffliggarfonden är nu en ca 600 tkr.

Om du inte haft soffliggarfonden kan du naturligtvis byta till den idag, MEN det innebär en hög risk. Även om de dragit ned på exponeringen till 1,25 gånger börsens utveckling så innebär det att fondens värde kan gå ned väldigt snabbt vid en nedgång.

Mer om AP7

Linder & Partners syn på kapitalförvaltning

 

  • Skapa en placeringsstrategi som utgår från en helhetssyn.
  • Håll dig till din strategi! Både vid låg- och högkonjunktur.
  • Reallokering är viktigt.
  • Avgifternas betydelse är stor!
  • Ränta-på-ränta: världens åttonde underverk!

 

Mer om vår syn på kapitalförvaltning