Tips för dig som snart går i pension

Hur vill du leva som pensionär? Hur skall du planera för att kunna leva det liv du vill leva. Hur du bäst tar ut din pension kan vara komplicerat att förklara. Det krävs planering. Vissa väljer att ta ut sin pension jämnt över lång tid, medan andra tar ut mer de första fem till tio åren. En god grund är att ha god koll på hur mycket du kommer att få i pension. Det gör du lättast genom att gå in på Linder & Partners Webportal eller på minpension.se

Många har haft en ett flertal olika anställningar under hela sitt arbetsliv och det är viktigt att du får en överblick över vilka olika bolag pensionen kommer ifrån med tanke på att din intjänade pension kommer från flera olika håll.

Vårt tips är att du är ute i god tid och gör en plan för hur du skall ta ut din pension.

Om du har familj är det oftast även en fördel att du har s k återbetalningsskydd den dagen du avlider. Det gör att dina efterlevande kan ta del av din kvarvarande pension.

Sen bör man också se till att fortsätta att ha en viss risk på sitt pensionssparande även under utbetalningstiden så att det åtminstone täcker inflationen.

Det är som sagt mycket att tänka på och vi finns här för dig.