Vad händer inom PPM?

Vad händer inom PPM?

De senaste årens skandaler med olika fonder inom PPM har lett till ganska stora förändringar. Pensionsmyndigheten rensar nu upp bland alla fonder och ”slänger ut” många dåliga och dyra fonder. Men också fonder som har huvuddelen av sitt kundkapital bara via PPM. Kapitalet från de fonder som utesluts placeras istället i AP7 Såfa. Vi är positiva till förändringen då vi tror att det leder till bättre avkastning för kunderna.

Linder & Partners syn på kapitalförvaltning

 

  • Skapa en placeringsstrategi som utgår från en helhetssyn.
  • Håll dig till din strategi! Både vid låg- och högkonjunktur.
  • Reallokering är viktigt.
  • Avgifternas betydelse är stor!
  • Ränta-på-ränta: världens åttonde underverk!

 

Mer om vår syn på kapitalförvaltning